دوازدهمین جلسه از سلسله جلسات نقد مقاله و هفتمین جلسه در سال تحصیلی جاری با موضوع «بایدهای رابطه حوزه با ادبیات عرب» در سامانه جلسات آنلاین مدرسه شهیدین (ره) برگزار خواهد شد. 

 

 

ارائه کننده مقاله: 
جناب آقای محمدعلی امیرمحمدی

 

ناقد مقاله:
جناب آقای سید محمدحسین طباطبائی

 

استاد داور: 
جناب آقای سید مرتضی طباطبائی

تاریخ: سه شنبه ۱۴۰۰/۱/۳۱

زمان: از ساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۵ 

مکان: اتاق جلسات عمومی فقه و اصول در سامانه جلسات آنلاین مدرسه (ره) به آدرس:

    https://vclass.shahidain.ir/b/9xz-ald-p8w-xzl    

 

 توجه:

۱. حضور کلیه طلاب پایه ۷ در این جلسه الزامی و حضور سایر طلاب گرانقدر اختیاری می باشد.

۲.  حضور در جلسه برای کلیه شرکت کنندگان جزء ساعتکاری محسوب می شود.

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
سه شنبه
۲۷ Jul ۲۰۲۱
۱۶ ذی‌الحجه ۱۴۴۲
2021 July 27

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36