آموزش تکمیلی فقه و اصول مدرسه شهیدین (ره) ضوابط پرداخت شهریه و تشویقی اعضای دوره فقه و اصول مدرسه شهیدین(ره) در سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ را منتشر کرد.

جهت دانلود فایل PDF به پایین صفحه مراجعه کنید.

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
سه شنبه
۲۷ Jul ۲۰۲۱
۱۶ ذی‌الحجه ۱۴۴۲
2021 July 27

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36