پنجمین جلسه از جلسات نقد مقاله با موضوع «بررسی حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن» برگزار می گردد.

زمان: چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - ساعت ۹ تا ۱۰ صبح

مکان: مدرسه شهیدین (ره) - مدرس شهید مفتح

نکته: حضور در این جلسه برای کلیه طلاب دوره الزامی است. عموم طلاب مدرسه نیز می توانند در این جلسه شرکت فرمایند.

?
ارائه کننده:
جناب آقای محمدحسین امینی
(از طلاب خارج۱)

 

?
ناقد:
جناب آقای امیرحسین صادقی
(از طلاب خارج۱)

 

?
استاد داور:
استاد یحیی گوهری
(از طلاب خارج ۲)

 

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha