چهارمین جلسه از جلسات نقد مقاله با موضوع نقد مقاله «بررسی حکم فقهی اضرار به نفس» برگزار می گردد.

زمان: چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - ساعت ۹ تا ۱۰ صبح

مکان: مدرسه شهیدین (ره) - مدرس شهید مفتح

نکته: حضور در این جلسه برای کلیه طلاب دوره الزامی است. عموم طلاب مدرسه نیز می توانند در این جلسه شرکت فرمایند.

?
ارائه کننده:
 جناب آقای مرتضی تیموری
(از طلاب خارج۱)

 

?
ناقد:
 جناب آقای محمد صادق کریمی
(از طلاب خارج۱)

 

?
استاد داور:
 استاد رضا ضمیری
(از طلاب خارج ۲)

 

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha