آموزش تکمیلی فقه و اصول مدرسه شهیدین (ره) در اطلاعیه ای اعلام کرد طلاب دوره فقه و اصول در پنجمین جشنواره استانی علامه حلی در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ حائز مقام شدند.

برگزیدگان به شرح زیر می باشند:

نام و نام خانوادگی

مدرسه

مقام

عنوان مقاله

امتیاز

سعید خراسانی

پایه هشتم

مدرسه شهیدین

شایسته تقدیر

بررسی حرمت تجری در نگاه شیخ انصاری

۷۹.۵

عباسعلی تیموری

پایه هشتم

مدرسه شهیدین

شایسته تقدیر

جمع عرفی حکومت از منظر شیخ انصاری و شهید صدر

۷۸

سیدمحمد احمدی موسوی

پایه هشتم

مدرسه شهیدین

شایسته تقدیر

اعتبار انقلاب نسبت در کلام اصولیان

۷۷.۷۵

آموزش تکمیلی فقه و اصول این موفقیت را به این عزیزان و استاد راهنمای ایشان (استاد درگاهی) تبریک عرض می کند.

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha