آموزش تکمیلی فقه و اصول مدرسه شهیدین (ره) در اطلاعیه ای برنامه امتحانات نیمسال اول (اسفندماه) سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ را اعلام کرد. جهت مشاهده برنامه به این صفحه مراجعه کنید.

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha