آموزش تکمیلی فقه و اصول در اطلاعیه ای اعلام کرد تمام طلاب مدرسه می توانند جهت ثبت نام امتحانات شفاهی مرکز مدیریت و تکمیل فرم مربوطه تا روز پنج شنبه ۱۳۹۷/۸/۲۴ به دفتر فقه و اصول مراجعه نمایند.

امتحان مذکور در داخل مدرسه برگزار می شود و زمان برگزاری امتحان چهارشنبه ۱۳۹۷/۹/۷ می باشد.

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha