آموزش تکمیلی فقه و اصول مدرسه شهیدین (ره) برنامه امتحانات هفتگی کتبی دوره فقه و اصول مربوط به آبان و آذر ۹۷ را منتشر کرد. جهت مشاهده برنامه بخش امتحانات در صفحه آموزش تکمیلی فقه و اصول ( یا به این صفحه ) مراجعه کنید.

 

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha