آموزش تکمیلی فقه و اصول در اطلاعیه ای برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ محدوده بعد از مهرماه را اعلام کرد.

جهت مشاهده برنامه به این صفحه مراجعه کنید.

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha