برنامه تابستانی پژوهش متمرکز دوره فقه و اصول مدرسه شهیدین (ره) از ۲۷ مرداد تا ۲ شهریور ۱۳۹۷ در مدرسه شهیدین (ره)‌ برگزار شد. جزئیات برنامه به شرح زیر بود:

 

صبح

عصر

 

۹ - ۷:۱۵

۱۱ - ۹:۱۵

۱۳ - ۱۱:۱۵

۱۸ - ۱۶

۲۰ - ۱۸:۱۵

شنبه

تکمیل و اتمام طرحنامه

جمع آوری اطلاعات

یک شنبه

جمع آوری اطلاعات

دوشنبه

جمع آوری اطلاعات

سه شنبه

تدوین اطلاعات و اتمام مقاله

چهارشنبه

تکمیل و اتمام چکیده و نتیجه

پنج شنبه

تصحیح ملاحظات استاد

 

مقررات دوره به شرح زیر بود:

  1. حضور همه طلاب محترم سطح و خارج ۱ در این برنامه الزامی است.
  2. طلاب محترم حتی الامکان لپ‌تاپ همراه خود داشته باشند.
  3. مکان برگزاری دوره کتابخانه فقه و اصول.
  4. صبحانه ساعت ۷ آماده و ۷:۱۵ دقیقه پایان می یابد.
  5. زمان توزیع میان وعده ها هر دو ساعت در ساعات ۹ ،۱۱، ۱۸ می باشد.
  6. نهار برای کسانی که از قبل اعلام کرده باشند داده خواهد شد.
  7. استاد راهنما دو ساعت صبح و یا دو ساعت عصر در برنامه حضور خواهند داشت.
  8. همه طلاب لازم است هر روز نتیجه کار خود را به استاد ارائه و ملاحظات استاد را دریافت نمایند.

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha