با استعانت از خداوند متعال و با توسّل به ولی‌الله‌الاعظم (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) برنامه دروس فقه و اصول گروه خارج ۱ به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

الف. درس خارج فقه: استاد مقمیی‌حاجی، مبحث مضاربه، ساعت ۸ صبح (به ساعت مهرماه)

اسامی طلاب عضو این درس آقایان:

ردیف

نام و نام خانوادگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

۱

رامین حیدری   

۲

امیرحسین صادقی

۳

سیدعلی‌نقی حیدریه         

۴

محمد صادق کریمی

۵

اکبر جعفری

۶

میلاد علی پناهی

۷

محمد حسین امینی

۸

  مرتضی تیموری صفی آبادی  

۹

محمد فرجی

۱۰

علی سلگی

۱۱

محسن ملکی

۱۲

محمود نقدی

* تذکر مهم:

طلاب محترم جهت اطلاع از شرایط قطعی شدن عضویت ایشان در برنامه مدرسه، حداکثر تا روز پنجشنبه ۱۸ مرداد با معاون آموزش دوره فقه و اصول تماس بگیرند.

ب. درس خارج اصول: استاد حسینی‌نسب، مبحث تعادل و تراجیح، یک ساعت به ظهر

اسامی طلاب عضو این درس آقایان:

ردیف

نام و نام خانوادگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

۱

رامین حیدری   

۲

امیرحسین صادقی

۳

سیدعلی‌نقی حیدریه          

۴

محمد صادق کریمی

۵

اکبر جعفری

۶

میلاد علی پناهی

۷

محمد حسین امینی

۸

 _

 

* تذکرات:

۱. طلاب عضو درس استاد حسینی‌نسب می‌توانند درصورت تمایل، علاوه بر شرکت در این درس، در درس تعادل و تراجیح حاج‌آقای شهیدی (که ساعت هشت صبح در مدرس آیت‌الله تبریزی برگزار می‌شود) نیز شرکت کنند. در این صورت به علت تداخل با درس فقه استاد مقیمی، می‌بایست در درس فقه دیگری در خارج از مدرسه با هماهنگی مدرسه شرکت کنند. البته براساس هماهنگی صورت‌گرفته با حاج‌آقای شهیدی، عزیزان می‌توانند به جای شرکت حضوری در درس ایشان، از صوت درس استفاده کنند.

۲. سایر طلاب محترمی که نام ایشان در درس فقه آمده، اما در درس اصول استاد حسینی‌نسب نیامده، می‌بایست با هماهنگی با مدرسه در قالب یک گروه بحثی، در یک درس خارج اصول در خارج از مدرسه شرکت کنند.

۳. سایر برنامه‌های گروه خارج یک، متعاقباً به اطلاع عزیزان خواهد رسید.

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha