آموزش تکمیلی فقه و اصول در اطلاعیه ای برنامه امتحانات نیمسال اول مرکز مدیریت را اعلام کرد.

جهت مشاهده برنامه به این صفحه مراجعه کنید.

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha