آموزش تکمیلی فقه و اصول در اطلاعیه ای برنامه پژوهش متمرکز را برای طلاب فقه و اصول اعلام کرد:

چهارشنبه (۱۳۹۶/۱۰/۱۳)

جلسه اول

۱۴ - ۱۵:۳۰

جلسه دوم

۱۵:۴۵ - اذان مغرب

جلسه سوم

۱۸:۳۰ - ۲۰

پنج شنبه (۱۳۹۶/۱۰/۱۴)

جلسه چهارم

۷ - ۸:۳۰

جلسه پنجم

۸:۴۵ - ۱۰:۱۵

جلسه ششم

۱۰:۳۰ - اذان ظهر

جلسه هفتم

۱۴ - ۱۵:۳۰

جلسه هشتم

۱۵:۴۵ - اذان مغرب

جلسه نهم

۱۸:۳۰ - ۲۰

جمعه (۱۳۹۶/۱۰/۱۵)

جلسه دهم

۷ - ۸:۳۰

جلسه یازدهم

۸:۴۵ - ۱۰:۱۵

جلسه دوازدهم

۱۰:۳۰ - اذان ظهر

 

توجه:

  1. برای استفاده هرچه بیشتر از برنامه و سرعت در انجام آن، طلاب محترم بخشی از مقاله را قبل از شروع برنامه انجام دهند.
  2. درس­های روزانه صبح تا ظهر روز چهارشنبه به قوت خود باقی است.
  3. طلاب محترم حتی الامکان لپ‌تاپ و کتاب های مورد نیاز خود را همراه خود داشته باشند.
  4. مکان برگزاری دوره برای پایه های ۸ و ۹ کتابخانه فقه و اصول و برای پایه ۱۰ و خارج ۱ مدرس درس خارج می باشد.
  5. وعده های ناهار و شام به دوستانی تعلق می گیرد که قبلا اعلام کرده و هزینه آن را پرداخت کرده باشند.
  6. حضور همه طلاب محترم سطح و خارج ۱ در این برنامه الزامی است و عدم شرکت به منزله انصراف از دوره است.
  7. هر جلسه غیبت بدون هماهنگی قبلی، مستلزم کسر بخشی از هدیه پژوهشی است.

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha