نشست فقهی «حکم پیاده روی برای زیارت قبور مطهر و اماکن مقدس» پنجشنبه ۱۳۹۶/۷/۱۳ ساعت ۷ تا ۹ برگزار شد. در این نشست حجت الاسلام و المسلمین مهدی درگاهی به تبیین و ارائه مقاله خود با عنوان «حکم پیاده روی برای زیارت قبور مطهر و اماکن مقدس» پرداخت.

 

چکیده این مقاله به شرح زیر است:

هرچند فضيلت پياده روی برای زيارت قبر امام علی (ع) و امام حسين (ع) در برخي نصوص روایی منعكس گرديده و فقهای مذهب جعفری با تكيه بر آن به استحباب پياده روی برای زيارت آن دو امام همام (ع) حكم كرده اند، ولي استحباب آن برای زيارت ساير قبور معصومان (ع) و امامزادگان (ع) و اماكن مقدس از منظر فقه چندان هويدا نيست؛ زيرا تحقيقی موسع و يكپارچه در اين باره صورت نگرفته است. از اين رو پرسش از حكم تكليفی پياده روی برای زيارت قبور مطهر اوليای الهی (ع) و اماكن مقدس، نيازمند پاسخی درخور است. توجه به برخی وجوه و مبانی در شناسایی فضيلت پياده روی براي زيارت، نشان از بدعت نبودن آن و استحباب و فضيلت پياده روی برای زيارت تمام قبور مطهر و اماكن مقدس است. اين تحقيق با هدف شناخت حدود و ثُغور ادله و تبيين حكم پياده روی برای زيارت قبور اولياي الهي (ع) و اماكن مقدس انجام شده و نيل به اين مَقصد در سايه تحليل گزاره های فقه اسلامی با گرد آوری داده های كتابخانه ای ميسر است كه نتيجه آن، حكم به فضيلت و استحباب پياده روی برای زيارت قبور حضرات معصومين (ع) و فرزندان ايشان (ع) و اماكن مقدس است.

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha