آموزش تکمیلی فقه و اصول در اطلاعیه ای برنامه درسی مربوط به نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷ - ۹۶ در محدوده قبل از مهر را منتشر کرد.

جهت مشاهده برنامه به صفحه برنامه ریزی درسی مراجعه بفرمائید.

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha