ساعت کاری رختشویخانه تغییر کرد.

طلاب گرامی می توانند از این پس روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 18:30 تا 18:45 به رختشویخانه مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت مراجعه خارج از وقت فوق (حتی یک دقیقه)، به هیچ عنوان لباس دریافت نمی شود.

 

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
سه شنبه
۲۷ Jul ۲۰۲۱
۱۷ ذی‌الحجه ۱۴۴۲
2021 July 27

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36