تلفن مدرسه: 37738881 - 025

داخلی اتاق معاون زبان: 229

داخلی اتاق مدیر علمی: 243

داخلی بخش زبان انگلیسی: 247

 

 پست الکترونیک: 

معاونت زبان: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

بخش انگلیسی: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
دوشنبه
۰۳ Oct ۲۰۲۲
۶ ربیع‌الاول ۱۴۴۴
2022 October 3