هدف از برقراری روز انگلیسی آن است که زبان آموزان، تشویق به سخن گفتن به زبان انگلیسی و استفاده از آموخته‌های خود شوند. فعالیت‌های این روز، که چهارشنبه هر هفته است، دارای دو بخش اصلی است:

1- ایجاد فضای انگلیسی در اطراف مدرسه با نصب بنرها و پوسترهای انگلیسی حاوی تشویق به سخن گفتن به این زبان، و نصب مجموعه‌ای از کلمات آموخته شده از کتاب آموزشی افراد، در مقابل حجرات زبان آموزان انگلیسی.

2- ناهار انگلیسی، که در واقع همان ناهار هر روز مدرسه است که با حضور اساتید و پذیرایی مختصری، در سالن شهید چمران مدرسه برگزار می‌شود، و از زبان آموزان خواسته می‌شود تا در طول ناهار به زبان انگلیسی با یکدیگر سخن بگویند.

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
یکشنبه
۲۵ Jul ۲۰۲۱
۱۵ ذی‌الحجه ۱۴۴۲
2021 July 25

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36