مدرسه شهیدین (ره) برای سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰، در صورت جواز حضوری بودن برنامه ها از طرف مسؤولین مربوطه، از بین داوطلبان با شرایط ذیل حداکثر تعداد ۳۰ نفر می پذیرد:

۱. فارغ التحصیلان پایه های ۱۰ یا ۱۱ یا ۱۲ متوسطه

۲. ثبت نام در سامانه پذیرش مرکز مدیریت حوزه و قرار دادن مدرسه شهیدین به عنوان اولویت و قبولی در آزمون ورودی حوزه.

۳. ثبت نام کامل در سامانه پذیرش مدرسه شهیدین و قبولی در مصاحبه.

۴. داشتن حداقل معدل ۱۷ در آخرین پایه تحصیلی.

 داوطلبان با شرایط فوق می توانند از تاریخ ۱۴۰۰/۲/۸ تا ساعت ۲۴ پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۷ با مراجعه به این صفحه در سامانه پذیرش مدرسه شهیدین (ره) ثبت نام نمایند.

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
سه شنبه
۲۷ Jul ۲۰۲۱
۱۶ ذی‌الحجه ۱۴۴۲
2021 July 27

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36