شورای آموزش مدرسه، مسؤولیت تصمیم گیری و برنامه ریزی در امور آموزشی پایه های اول تا ششم را بر عهده دارد. این شورا بر اساس مقررات و ضوابط شورای مرکز مدیریت حوزه علمیه قم و شیوه مدیریتی شهیدین بهشتی و قدوسی رحمهما الله، مقررات و ضوابطی در امور آموزشی مدرسه، تصویب کرده و لازم الاجرا می شمارد.

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
یکشنبه
۲۵ Jul ۲۰۲۱
۱۵ ذی‌الحجه ۱۴۴۲
2021 July 25

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36