قابل توجه تمامی پایه های 3 تا 10

طلابی که در امتحان شفاهی قرائت پایه سوم  شرکت نکرده اند، جهت ثبت نام در دفتر مدرسه، به جناب آقای نظری مراجعه نمایند.

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
یکشنبه
۲۵ Jul ۲۰۲۱
۱۵ ذی‌الحجه ۱۴۴۲
2021 July 25

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36