اشاره به برخی از نکات این جلسه:

✅ «دسته سوم»، «دسته چهارم» و «دسته پنجم» از شاهدانی که خدا برای اعمال ما قرار داده است. (سیستم های نظارتی خدا)
✅ اعمال ما باید رویش و زایش داشته باشد، نه ریزش و سوزش.

صوت جلسه:

فیلم جلسه:

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
چهارشنبه
۱۹ Jun ۲۰۲۴
۱۲ ذی‌الحجه ۱۴۴۵
2024 June 19