برنامه پژوهش الزامی طلاب پایه دوم تا ششم در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ تحت عنوان مقاله ­نویسی برگزار می­‌گردد و طلاب پایه ۲ تا ۶ طبق زمان‌بندی اعلام شده موظف به ارائه طرح اجمالی مقاله در نیمسال اول و ارائه مقاله نهایی(اصلاح شده) در نیمسال دوم، زیر نظر استاد راهنما می­ باشند.

در این برنامه، درسی به عنوان درس پژوهش هر پایه انتخاب گردیده و ۵ نمره پایانی آن درس به پژوهش اختصاص می یابد. ۵ نمره مذکور در نیمسال اول از نمره طرح اجمالی مقاله، و در نیمسال دوم از نمره مقاله محاسبه می‌شود.

علاوه بر ۵ نمره مذکور، ۱۰ نمره عملی درس «مهارت­های پژوهشی» پایه سوم نیز از نمره طرح اجمالی مقاله محاسبه می­‌گردد.

تذکرات:

  1. طبق ضوابط مرکز محترم مدیریت، در صورت عدم ارائه پژوهش قابل قبول، درس پژوهش حتی در صورت کسب نمره قبولی در امتحان آن، برای طلبه حذف می­گردد و لازم است دوباره در کلاس و امتحان آن درس شرکت نماید.
  2. پژوهشی قابل قبول است که حداقل نمره ۱۲ را کسب نماید.
  3. امکان ارائه مقاله به صورت گروهی وجود ندارد.
  4. انتخاب موضوع مقاله از کلیه بخش­های محور پژوهشی -هر چند خارج از محدوده درسی مربوطه- مجاز می­‌باشد.
  5. حجم مقاله نباید کمتر از ۳۰۰۰ کلمه باشد.

 

محورها، دروس و اساتید پژوهش

پایه

محور پژوهش

درس پژوهش نیمسال اول

درس پژوهش نیمسال دوم

استاد پژوهش

۲

نحو

نحو ۵

نحو ۶

مهدی قلی پور

۳

نحو

نحو ۷

نحو ۸

یحیی گوهری

۴

فقه

فقه ۱

فقه ۲

جمال الدین حیدری فطرت

۵

فقه

فقه ۷

فقه ۸

سیدعلی یحیی زاده

۶

اصول

اصول ۵

اصول ۶

سیدمرتضی خاتمی

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha