این صقحه در آینده تکمیل خواهد شد.

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
چهارشنبه
۲۰ Jan ۲۰۲۱
۵ جمادی‌الثانی ۱۴۴۲
2021 January 20

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36