مراسم افتتاحیه سال تحصیلی جدید مدرسه شهیدین روز دوشنبه (۲۲ شهریور) ساعت ۱۰ الی ۱۱ رسمی با سخنرانی مدیریت محترم مدرسه حاج آقا طباطبایی (دامت برکاته) برگزار شد.

 

فیلم این مراسم (سخنرانی مدیر محترم) در ادامه قابل مشاهده است:

 

 

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha