به منظور ارتقاء و تقویت سطح علمی دوستان و هم چنین با توجه به اهمیت فن خطابه در القای مطالب به مخاطبان، مقرر شد که در طول دوره تابستانی و در بین نماز ظهر و عصر، هفته‌ای 3 بار در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه، سخنرانی کوتاهی برای دوستان نمازگزار توسط زبان آموزان، ارائه شود. انتخاب موضوع به عهده دوستان بوده و اولویت با دوستان بخش عالیه (سال سوم) می‌باشد.

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
سه شنبه
۲۴ Nov ۲۰۲۰
۸ ربیع‌الثانی ۱۴۴۲
2020 November 24

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36