جدیدترین مطالب

امروزه مرز کشورها، خاصیت خود را تا حد زیادی از دست داده و جهان به دهکده ای شبیه شده که برای ارتباط با دیگران در آن، باید زبان مشترک را به کار بست، در غیر این صورت انسان در این دهکده جایگاهی برای خود نخواهد داشت

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
دوشنبه
۱۳ Jul ۲۰۲۰
۲۱ ذی‌القعده ۱۴۴۱
2020 July 13

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36