بر اساس اعلام معاونت تهذیب، درس اخلاق این هفته با حضور استاد غفاری برگزار می شود.

زمان: شنبه 23 آبان 1394 ساعت 11

مکان: حسینیه مدرسه

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha