برنامه نماز جماعت مدرسه پس از بازگشایی حضوری به شرح زیر می باشد:

نماز صبح: توسط حاج آقا نجاتی
نماز ظهر(شنبه و سه شنبه): توسط مدیریت محترم مدرسه
نماز مغرب و عشا: توسط حاج آقا لطیفی

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha