اشاره به برخی از نکات این جلسه:

✅ اهمیّت توجه به وجود نازنین بقیه الله امام زمان علیه الصلاة و السلام
✅ افتخار سربازی امام زمان
✅ کلید انس با امام زمان
✅ باید برنامه‌ای داشته باشیم برای ارتباط با امام زمان
✅ ثمره بزرگ خواندن دعای عهد به مدت ۴۰ صبح
✅ زیارت آل یاسین محدود به زمان خاصی نیست
✅ دوستی یا وابستگی...
✅ نتیجه شدت محبت به امام زمان
✅ راه افزایش محبت به امام زمان
✅ امام زمان همیشه ما را می بینند.

صوت جلسه:

فیلم جلسه:

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha