اشاره به برخی از نکات این جلسه:

✅معنای تقوا : نگهداری و پیشگیری و بهره برداری
✅ داستان برصیصای عابد از «مستجاب الدعوة» بودن تا....
✅مراقبت نسبت به حواشی استفاده از موبایل
✅حدیثی در مورد اثر فکر کردن به گناه
✅رابطه «تقوا» با «نشاط»

صوت جلسه:

فیلم جلسه:

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha