از جمله فعالیت های معاونت تبلیغ مدرسه شهیدین در راستای آموزش عملی، امانت دادن کتاب های دربردارنده «مهارت های لازم برای تبلیغ» است. اخیرا تصمیم بر این شده است که همه کتاب های موجود معاونت تبلیغ به صورت امانی، قابل عرضه به طلاب و مبلغان مدرسه باشد.

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
سه شنبه
۲۷ تموز ۲۰۲۱
۱۶ ذی‌الحجه ۱۴۴۲
2021 July 27

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36