از دیگر فعالیت های معاونت تبلیغ مدرسه شهیدین در راستای آموزش عملی، برگزار کردن جلسات تمرین عملی منبر برای متقاضیان است.

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
سه شنبه
۲۷ تموز ۲۰۲۱
۱۶ ذی‌الحجه ۱۴۴۲
2021 July 27

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36