از دیگر فعالیت های معاونت تبلیغ مدرسه شهیدین در زمینه آموزش عملی، برگزاری جلسات عمومی آموزشی است. به عنوان مثال جلسات بیان تجارب تبلیغی و خاطرات تبلیغی توسط مبلغان مدرسه از این قبیل است.

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
سه شنبه
۲۷ تموز ۲۰۲۱
۱۷ ذی‌الحجه ۱۴۴۲
2021 July 27

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36