امام خمینی (ره):

در مدارس، همه مدارس سرتاسر کشور لازم است که اشخاصی که مهذب هستند و علما و گویندگانی که راه حق را تا آن اندازه که قدرت داشتند پیموده‌اند، در این مدارس بروند و حوزه اخلاقی و حوزه تهذیب و حوزه معارف اسلامی تشکیل بدهند که در کنار تحصیلات علمی، تهذیب اسلامی و اخلاق اسلامی باشد ....

 

(روحانیت و حوزه‌های علمیه از دیدگاه امام خمینی ره، ص546، تاریخ10/12/59)

 

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
یکشنبه
۲۵ تموز ۲۰۲۱
۱۵ ذی‌الحجه ۱۴۴۲
2021 July 25

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36