مراسم غبار روبی و عطر افشانی تابلو عکس های شهدای مدرسه به همت واحد شهدای بسیج مدرسه و با همکاری طلاب و مسؤولین در تاریخ 1/2/94طی ساعت 18:30 الی 20 انجام شد.

 

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
یکشنبه
۲۵ تموز ۲۰۲۱
۱۵ ذی‌الحجه ۱۴۴۲
2021 July 25

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36