برنامه آزاد نظام مند سطح ۲ مدرسه شهیدین (ره) در حال حاضر به شرح زیر می باشد:

 

 گزینش

 • ملاکها:
 1. شرکت در آزمون کتبی مشترک مراکز فقهی و مصاحبه اختصاصی
 2. انگیزه کافی برای خوب خواندن سطح ۲
 3. تعهد به ضوابط برنامه
 • پذیرش هر پایه، ۲۰ نفر

برنامه

 • با توجه به کثرت دروس برنامه نظام جدید و تقطیع مباحث مرتبط با هم در آن، دروس، ترجیحاً در قالب نظام قدیم برگزار می‌شود.
 • حداقل برنامه الزامی در موضوع فقه و اصول در هر سال، شرکت در یک درس فقه و یک درس اصول و درس راهنمای این دو به همراه اقتضائات این درس‌ها (ازقبیل پیش‌مطالعه - مطالعه - مباحثه - انجام مراجعات و تکالیف محوّله و ...) است. البتّه پیشنهاد می شود اعضای دوره به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که دوره سطح را طیّ چهار سال به اتمام برسانند.
 • برنامه دروس اصلی پایه هفتم – براساس نظام قدیم آموزشی – به این شرح است: ۱) مکاسب محرمه ۲) قطع و ظن رسائل ۳) بدایة الحکمه.

دروس اصلی

 • هر گروه بحثی، می‌تواند برای هر یک از دروس، استادی را به مدرسه معرّفی کند تا پس از تأیید مدرسه، در درس آن استاد شرکت کند.
 • هر درس حداقل با یک گروه بحثی سه نفره قابل تشکیل است.
 • در صورتی که حداقل سه گروه بحثی در درس یک استاد، مشترک باشند و مایل باشند که جلسات درس استاد در مدرسه تشکیل شود و استاد مربوط نیز با این امر موافق باشند، مدرسه تلاش خواهد کرد که مدرس مناسب در اختیار این درس قرار گیرد، و شرکت افراد خارج از برنامه در درس، منوط به موافقت استاد و نیز تأیید مدرسه، پس از اخذ تعهدات لازم است.

دروس راهنما

 • برای یک درس فقه و یک درس اصول، هر کدام، دو جلسه راهنمای یک ساعته یا یک جلسه ۲ ساعته در هفته برگزار می‌شود.
 • درس راهنما ترجیحا در مدرسه برگزار می شود.

برخی ضوابط

 • مقاله نویسی: طلاب عضو برنامه سالانه موظف به نگارش حداقل یک مقاله علمی خواهند بود.
 • پنجشنبه ها: تمام اعضای دوره موظفند صبح روزهای پنچشنبه جهت برنامه‌های مشترک (مانند نشست های علمی، مقاله نویسی، دروس هفتگی و ... ) در مدرسه حضور داشته باشند مگر برای انجام کارهای اداری ضروری به مقدار دو ساعت با هماهنگی قبلی.
 • حضور و غیاب: یک نفر از هر گروه بحثی، متصدی ثبت حضور و غیاب اعضای گروه در درس‌ها و مباحثات خواهد بود.
 • امتحانات: امتخانات کتبی یا شفاهی، به صورت هفتگی برگزار می شود.

مزایا

 • آزادی عمل طلاب در انتخاب استاد دروس اصلی
 • برگزاری کلاس‌ راهنما
 • درس اخلاق هفتگی
 • کمک هزینه تحصیلی
 • کتابخانه تخصصی فقه و اصول و اتاق رایانه
 • حجره در صورت امکان
 • برگزاری دوره ثقلین (برنامه ای است که در تابستان ها بر اساس نیازهای عقیدتی روز و حول محور قرآن و حدیث به صورت حضوری یا غیر حضوری برگزار می شود).
 • تشکیل کلاس‌های آموزش کامپیوتر، کارگاه مقاله نویسی و زبان (برای متقاضیان).
 • فضا و امکانات ورزشی
 • امکان ادامه تحصیل در مقطع خارج این مدرسه در صورت موفقیت در مصاحبه ورودی.

توجه:

پذیرش صرفا از طریق سامانه پذیرش واقع در سایت مدرسه شهیدین (رهما) و بر اساس اطلاعیه پذیرش که در آینده اعلام می شود انجام خواهد شد.

 

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
چهارشنبه
۰۷ فروردين ۱۳۹۸
۱۹ رجب ۱۴۴۰
2019 March 27

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36