معاونت آموزش مدرسه شهیدین (ره) در اطلاعیه ای برنامه درسی سطح یک در نیمسال اول ۹۸-۹۷ را برای محدوده زمانی بعد از مهر اعلام کرد.

جهت مشاهده برنامه به این صفحه مراجعه کنید.

 

You have no rights to post comments

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
یکشنبه
۲۵ آذر ۱۳۹۷
۷ ربیع‌الثانی ۱۴۴۰
2018 December 16

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36